Søg om refusion

Vi har oplevet at det skema, der udsendes fra centralt hold af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering er udformet sådan, at det er vanskeligt for jer, som virksomhed at se, hvordan refusionen regnes ud. Vi har derfor udarbejdet et mere brugbart skema, som vi vil bede jer om at bruge, når I anmoder om refusion for personlig assistance.

Indhold

  Skemaet giver et bedre overblik over, hvad der kan søges refusion for, og hvordan beløbet, der anmodes om, skal beregnes. Samtidig er der indsat information om, hvor I altid kan finde gældende satser.

  Tilskuddet udbetales ud fra den løn personen, der udføre den personlige assistance får. Da lønsammensætning, overenskomster, lønsystemer og lønsedler er meget forskellige fra fag til fag og virksomhed til virksomhed, har vi lagt nogle eksempler på beregninger af tilskud på de mest almindelige former for ansættelser. Find regneeksempler på anmodning om refusion af personlig assistance her.

  Du har to muligheder:

  Søg via kommunens blanketsystem via linket her på siden
  Eller Find skemaet i PDF version her og send det udfyldt med bilag til vores sikker mail: kompensationogerhverv@aabenraa.dk 

  Spørgsmål?

  Få mere at vide ved at kontakte vores handicapkonsulenter:
  Hanna Bach-Svendsen på tlf.: 73 76 76 95
  Anita Scherdetzki på tlf.: 73 76 75 64,
  eller send en mail: kompensationogerhverv@aabenraa.dk